Archive for Toptoon (Toptoon)

Pheromones
PheromonesToptoon (Toptoon)
Manhwa
6.86

อ่าน Pheromones เรื่องย่อ Tae-gon นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาเคมี ใช้ชีวิตแบบโดนอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นตีทุกวัน แต่… แทกอนพบว่าน้ำหอมที่เกิดจากความผิดพลาดของเขาทำให้ผู้หญิงหลง… แทกอนจะกลายเป็นผู้ชายที่โด่งดังที่เอาใจผู้หญิงด้วยน้ำหอมฟีโรโมนนี้หรือเปล่า!?