Archive for Shotacon

Magical girl for Zako สาวน้อยเวทมนตร์สำหรับพวกกระจอก
Magical girl for Zako สาวน้อยเวทมนตร์สำหรับพวกกระจอกCOMIC Masyo (Sanwa Shuppan)
Manga
8.59
2 Chapter

อ่าน Magical girl for Zako เรื่องย่อ เมล่อนมาเยือนจากแดนมรณะเพื่อพิชิต เริ่มจากบ้านของอิจิโระ แต่ตั้งใจที่จะ “พิชิต” กระเจี๊ยวของเขาให้ได้ก่อน